language : english

jezik : srpski

 

 

Info :

Preuzmite katalog u vezi Bakarnog grita, u verziji za štampu (pdf)

KATALOG BAKARNI GRIT

 

Kontakt :

ADRESA:
37240 Trstenik, Srbija ulica.Pana Đukića br.1

TEL/FAX :
+381 37 712 398
+381 37 717 420

GSM :
+381 63 626 046

e-mail  eurosaba@ptt.rs


www.eurosaba.co.rs

 

zahtevajte pouzdanost...

 

BAKARNI GRIT

bakarni grit

Bakarni grit je abrazivni materijal za peskiranje, napravljen od granulisane šljake dobijene tokom procesa topljenja bakra. Odlikuju ga velika čvrstoća i abrazivnost. Granule su oštre i ivičaste. Peskarenjem se postiže ravnomerno hrapava i oštra površina. Jedna od glavnih prednosti ovog abraziva jeste odsustvo prašine, visoka čvrstoća i fleksibilnost. Pogodan je za korišćenje u zatvorenim prostorijama. Velika specifična težina od 1,8 kg/dm3 obezbeđuje veliku kinetičku energiju zrna prilikom udara u površinu.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

 

Hemijski sastav :

Cu Bakar 0,65 %-0,95%

Fe2O3-Gvožđe oksid 49-53%

SiO2-Silicijum dioksid 33-39%

Al2O3--Aluminijum oksid 3-7%

CaO-Kalcijum oksid 1,4-4,5%

MnO-Mangan oksid 0,02-0,06%

 

Granukacija :

0,4 - 0,7 mm -ekstra fina granulacija, namenjena za nemetale i mekane metale, tanak čelik i aluminijum, sve vrste konstrukcija.

0,5 - 1,68 - namenjena za nemetale i mekane metale, tanak čelik i aluminijum, sve vrste konstrukcija.

 

Fizičke osobine :

Boja-Crna; Nerastvorljivost; Specifična težina-1,8 kg/dm3

 

Pakovanje :

Big Bag od 1,500 kg / Rinfuz

 

________________________________

Čelični granulatČelični grit Odlivci Kompozitni materijali Bakarni grit

KATALOG CELOKUPNOG PROGRAMA EUROSABE