language : english

jezik : srpski

 

 

Info :

Preuzmite katalog u vezi kompozitnih materijala, u verziji za štampu (pdf)

KATALOG KOMPOZITNI MATERIJALI

 

Kontakt :

ADRESA:
37240 Trstenik, Srbija ulica.Pana Đukića br.1

TEL/FAX :
+381 37 712 398
+381 37 717 420

GSM :
+381 63 626 046

e-mail  eurosaba@ptt.rs


www.eurosaba.co.rs

 

zahtevajte pouzdanost...

 

ELEKTRO I TERMO IZOLACIONI KOMPOZITNI MATERIJALI

 

Ovaj program obuhvata tehničke laminate:

- termoplaste, odnoson materijale proizvedene na bazi fenolnih i epoksidnih smola, hartije, pamučnih, staklenih i karbonskih vlakana, 

- poliamide,

- polietilene,

- polipropilene,

- poliuretane i

- poliestre.

Od ovih materijala izrađuju se specijalni delovi u saglasnosti sa Vašim crtežima, odnosno tehničkom dokumentacijom !

Isporuka se vrši u obliku ploča, cevi i profila na predmeru ili na finalnu dimenziju.

Ovi specijalni delovi upotrebljavaju se za prvu ugradnju u elektro-energetskim postrojenjima, ili kao rezervni delovi za elektroindustriju. Pored toga, primenjuju se pri periodičnim remontima na elektro-postrojenjima u metalurgiji, zatim na generatorima u hidro i termo-centralama.

Tehničkite karakteristike su u saglasnosti sa standardom: DIN 7735.

ASORTIMAN OBUHVATA :

TEHNIČKI  LAMINATI
tehlam1...tahlam2

Tehnički laminati se proizvode u obliku ploča, cevi i štapova i to :

Na bazi fenolnih smola; Hartija - PERTINAKS; Pamučnog platna - TEKSTOLIT; Na bazi epoksidnih smola istaklenog vlakna - STAKLOLIT; Na bazi liskuna-MIKANIT: Na bazi bukovog drveta–VODOOTPORNA ŠPER PLOČA.

 

LAMINATI SA PRIMENOM U ELEKTRO-INDUSTRIJI

laminat3... ... laminat4 

Ovaj deo programa obuhvata finalne delove za elektro-industiju izrađeni na bazi PERTINAKSA, STAKLOLITA, TEKSTOLITA, POLIESTERA, i drugih kompozitnih materijala : -Izolacioni klinovi od STAKLOLITA za žljebove kod elektro-generatora i drugi delovi; -Zupčanici za asinhrone motore; -Delovi za malouljne prekidače. 

LAMINATI SA PRIMENOM U CRNOJ I OBOJENOJ METALURGIJI

laminat6

Odnose se na klizne delove za valjkasto kućište, zatim ležišta, spojnice i čaure izrađene od TEKSTOLITA.

 

LAMINATI SA PRIMENOM U ŽELEZNICI

lamint7....laminat8

Komore za gašenje električnog luka, međušinska izolacija, kontaktori, priključne kutije i drugi delovi.

 

LAMINATI SA PRIMENOM KOD HIDRAULIČNIH SISTEMA

laminat8

Vodeći prstenovi za hidraulične cilindre izrađeni od TEKSTOLITA.

 

FINALNI DELOVI ZA RAZLIČITE PRIMENE

laminat9.....laminat10

Finalni delovi napravljeni od KOMPOZITNIH, POLIAMIDNIH i POLIETILENSKIH materijala.

Svi materijali poseduju odgovarajući atest !

________________________________

Čelični granulatČelični grit Odlivci Kompozitni materijali Bakarni grit

KATALOG CELOKUPNOG PROGRAMA EUROSABE